Žilina 041/5000 855,6
Fotoelektrické meracie a kontrolné prvky
 
  • Detekčná a meracia svetelná mriežka: AREAscan DS1 a DS3
  • Meranie vzdialenosti pomocou laseru: S80L-Y
  • Ultrazvuková detekcia objektov: US18