Žilina 041/5000 855,6
Fotoelektrické bezpečnostné zariadenia
 
  • Riadiace jednotky: SB-BWS-T2 a SB-BWS-T4
  • Svetelné závesy: SE2-body, SE4-body - na ochranu tela (2 a 4 lúčové)
  • SE2-hand, SE4-hand - na ochranu rúk (2 a 4 lúčové)
  • SE4-finger - na ochranu prstov (4 lúčové)