Žilina 041/5000 855,6
Label Editor
Program Label Editor je ideálny nástroj na návrh a potlač etikiet. Je určený pre operačný systém Microsoft Windows 98/XP a Windows Vista. Program spolupracuje s drvivou väčšinou tlačiarní dodávaných na náš trh – bežnými atramentovými, laserovými, ale aj špeciálnymi tlačiarňami na potlač etikiet (napr. Zebra, Citizen). Ako tlačové médium môže byť použitý obyčajný kancelársky papier rôznych formátov, papier so samolepiacimi etiketami, rolky s etiketami a iné.

Grafický editor umožňuje jednoduchý a rýchly návrh etikety. Užívateľ má k dispozícií niekoľko grafických objektov, ako sú popisky, rámčeky, čiary, elipsy, obrázky a čiarové kódy. Program vie tlačiť čiarové kódy: EAN13, EAN8, EAN128, 2-5 Interleaved, 2-5 Industrial, Code 39, Code 93, Code 128, UPC a ďalšie.

Label Editor umožňuje tlač údajov z externého súboru alebo SQL databázy. Podporované sú súbory XML, DBF, XLS a databázy SQL Server, Oracle, PostgreSQL, Microsoft Access a FoxPro. Pred tlačou je možné zobraziť náhľad na vyplnené etikety.

Label Editor dokáže spolupracovať aj s aplikáciami od iných výrobcov. Váš program odovzdá požadované údaje programu Label Editor a ten ich jednoducho vytlačí a prenechá riadenie Vášmu programu. Je ho možné integrovať priamo do Microsoft Office do Excel-u. Tu si označíte stĺpce, ktoré chcete vytlačiť, zvolíte si formát etikety a program Vám ponúkne náhľad s vygenerovanými etiketami s údajmi z označených stĺpcov.

Stiahnuť DEMO

Technické požiadavky
Desktopová aplikácia: OS Windows XP/Vista/Windows7, 8, 10
Separovaný zber
Program Separovaný zber slúži na vedenie evidencie producentov odpadu (fyzické a právnické osoby), evidencie vývozov separovaného a komunálneho odpadu a na vyhodnotenie zberu separovaného odpadu podľa rôznych kritérií.

Program ponúka aj viaceré tlačové možnosti. Spracované údaje je možné vytlačiť v požadovanej forme v závislosti od zvolenej tlačovej zostavy. Tlač identifikačných samolepiacich etikiet na označovanie zberných vriec zabezpečuje integrovaný grafický nástroj Label Editor.

Súčasťou komplexného riešenia je aj mobilná aplikácia, ktorá umožňuje zbierať údaje priamo v teréne pomocou prenosných terminálov s integrovaným snímačom čiarových kódov. Mobilné riešenie je určené na prácu v režime OFF-LINE, preto nevyžaduje stále pripojenie k vzdialenej databáze. Prenos údajov medzi mobilným zariadením a vzdialenou databázou prebieha na povel zo zariadenia.

Aplikácia je postavená na architektúre klient/server, čo ju predurčuje na použitie v multi-užívateľskej a v sieťovej prevádzke.


Technické požiadavky
Desktopová aplikácia: Procesor Intel Pentium III, Operačná pamäť 512 MB RAM, OS Windows XP/Vista/Windows7
Mobilná aplikácia: Procesor Intel XScale 200 MHz, Operačná pamäť 64 MB RAM, OS Windows CE 5.0
Databázový server: Microsoft SQL Server 2005 (Express Edition)
Inventúra majetku
Mobilná aplikácia Inventúra majetku je určená na spracovanie inventúry majetku organizácie s využitím prenosného terminálu s integrovaným snímačom čiarových kódov. Hlavné výhody automatizovaného spracovanie inventúry majetku sú: inventúra sa vykonáva jednoducho a rýchlo, automatická identifikácia majetku minimalizuje chybovosť a sú okamžite viditeľné rozdiely oproti evidovaným stavom.

Mobilná inventúra majetku pracuje v režime OFF-LINE a je vhodná aj na postupné spracovanie inventúry.

Program existuje v dvoch modifikáciách v závislosti od dodávateľa ERP riešenia:
  • Inventúra majetku pre versity MAGMA
  • Inventúra hmotného investičného majetku pre ISS CORAGEOTechnické požiadavky
Desktopová aplikácia: Procesor Intel Pentium III, Operačná pamäť 512 MB RAM, OS Windows XP/Vista/Windows7
Mobilná aplikácia: Procesor Intel XScale 200 MHz, Operačná pamäť 64 MB RAM, OS Windows CE 5.0
Databázový server: Microsoft SQL Server 2005 (Express Edition)
Odbyt tovaru
Mobilná aplikácia určená pre informačný systém versity - MAGMA modul Odbyt. Slúži na vyskladnenie tovaru, ktorý je identifikovaný čiarovým kódom a prípadne aj sériovým číslom. Umožňuje dávkové spracovanie údajov v ON-LINE / OFF-LINE režime, pričom v sieti môže naraz pracovať viacero užívateľov.


Technické požiadavky
Desktopová aplikácia: versity MAGMA
Mobilná aplikácia: Procesor Intel XScale 200 MHz, Operačná pamäť 64 MB RAM, OS Windows CE 5.0
Skladová evidencia
Skladová evidencia je mobilná aplikácia určená na príjem a výdaj materiálu na sklad a na vykonanie inventúry skladu materiálu. Umožňuje dávkové spracovanie skladových pohybov materiálu v režime OFF-LINE. Prenos údajov medzi mobilným zariadením a vzdialenou databázou prebieha na povel zo zariadenia. Je vhodný na použitie v multi-užívateľskom prostredí. Program primárne spolupracuje s IS KODAS KIS, ale je ho možné prepojiť s iným IS.

Technické požiadavky
Desktopová aplikácia: IS KODAS KIS
Mobilná aplikácia: Procesor Intel XScale 200 MHz, Operačná pamäť 32 MB RAM, OS Windows CE 4.2, Operačná pamäť 64 MB RAM (OS Windows CE 5.0)
Databázový server: Microsoft SQL Server 2005 (Express Edition)
Objednávky
Prehľadný mobilný program určený na evidovanie objednávok priamo u zákazníka. Je ideálny pomocník pre obchodných zástupcov, ktorým poskytuje kontaktné údaje na obchodných partnerov a prehľad o skladových zásobách a evidovaných objednávkach. Umožňuje prácu v režime OFF-LINE a je vhodný aj pre multi-užívateľské použitie. Program je úplne nezávislý od použitého informačného systému, pretože komunikačné rozhranie je tvorené iba textovými súbormi vo formáte CSV.

Technické požiadavky
Desktopová aplikácia: ľubovoľná
Mobilná aplikácia: Procesor Intel XScale 520 MHz, Operačná pamäť 32 MB RAM, OS Windows Pocket PC 2003 / Windows Mobile 5.0